Dr. Öğr. Üyesi ÖMÜR DEMİRER

HİTİT ÜNİVERSİTESİ , İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ
Telefon
(364) 225-7700
E-posta
Adres
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akkent 3. Cadde ÇORUM
ResearchGate
Çalışma Alanları
 ÖZGEÇMİŞ
  1976 yılında Çorumda doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini aynı ilde tamamlamıştır. 1995 yılında Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü kazanmıştır. 1999 yılında mezun olduğu bölümde Araştırma Görevlisi olarak akademik hayata atılmıştır. 2000 yılında Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans öğrenimine ve 2006 yılında aynı enstitüde doktora öğrenimine başlamış, 2010 yılında doktora derecesi almıştır. Aynı yıl Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama ABD 'da Yrd. Doç. Dr. unvanıyla öğretim üyeliğine yükseltilmiştir. 2012 yılına kadar çalıştığı bu üniversiteden ayrılarak, Hitit Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümünde Yrd. Doç. olarak göreve başlamıştır. 2017 yılında Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümüne geçmiştir. Halen bu üniversitede Dr. Öğretim Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Eğitim

Yıl Derece Bölüm/Program Üniversite
1995-1999 Lisans İşletme Niğde Üniversitesi
2000-2002 Yüksek Lisans İşletme ABD Niğde Üniversitesi
2006-2010 Doktora İşletme ABD Üretim Yön. ve Pazarlama BD Niğde Üniversitesi

Akademik Deneyim

Yıl Görev Unvanı Görev Yeri
1999-2010 Arş.Gör.  İşletme  Niğde Üniversitesi
2010-2012 Yrd.Doç.Dr.  İşletme  Niğde Üniversitesi
2012-2017 Yrd.Doç.Dr.  İşletme  Hitit Üniversitesi
2017- Yrd.Doç.Dr.  Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi  Hitit Üniversitesi

Yönetim Deneyimi / İdari Görevler

Yıl Görev Kuruluş
2018- Müdür V. Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu
2015-2015 Bölüm Başkan Vekili Hitit Üniversitesi İ.İ.B.F. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yön.
2015-2015 Fakülte Kurulu Üyeliği Hitit Üniversitesi İ.İ.B.F.
2014-2017 Bölüm Başkan Yrd. Hitit Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü
2013-2014 Dekan Yrd. Hitit Üniversitesi İ.İ.B.F.
2011-2011 Bölüm Başkan Yrd. Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F. Siyaset Bil. ve Uluslararası İlişkiler Böl.
2011-2011 Anabilim Dalı Başk. N.Ü İ.İ.B.F. Siy. Bil. ve Ulus İliş. Böl. Uluslararası Hukuk ABD

Komisyon Çalışmaları

1. Hitit Üniversitesi YÖDEK Üyeliği

2. Hitit Üniversitesi Eğitim Komisyonu Üyeliği

3. Hitit Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçim Komisyonu Üyeliği

4. Hitit Üniversitesi Mezuniyet Komisyonu Üyeliği

5. Hitit Üniversitesi Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu Üyeliği

6. Hitit Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Komisyonu Üyeliği

7. Hitit Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Yönetmeliği Hazırlık Komisyonu Üyeliği

8. Hitit Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönetim Kurulu Üyeliği


Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı ;

İşletmelerde Yeni Ürün Geliştirmenin Önemi / Yrd. Doç. Dr. M. Emin İNAL


Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı ;

"İleri İmalat Teknolojilerinin Benimsenmesinde ve Başarılı Şekilde Uygulanmasında Etkili Olan Faktörler ve Niğde İlinde Bir Uygulama" / Yrd. Doç. Dr. İbrahim YALÇIN

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı;

"İleri Üretim Teknolojileri, Rekabet Öncelikleri ve Firma Performansı Arasındaki İlişkiler Üzerine Amprik Bir İnceleme" / Doç. Dr. Esen GÜRBÜZ

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler


Ödüller

1.Bilimsel Teşvik Ödülü / TÜBİTAK/2014

Burslar

Kurslar


Diğer