Dr. Öğr. Üyesi ÖZGÜR EMRE KOÇ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ , İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, MALİYE
Telefon
(364) 225 7700
E-posta
Adres
Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü AKKENT/ÇORUM
Kişisel Web
ResearchGate
Çalışma Alanları
 ÖZGEÇMİŞ
  

Eğitim

Yıl Derece Bölüm/Program Üniversite
1997-2003 Lisans Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Gazi Üniversitesi
2004-2007 Yüksek Lisans Maliye Teorisi Celal Bayar Üniversitesi
2007-2013 Doktora Maliye Celal Bayar Üniversitesi

Akademik Deneyim

Yıl Görev Unvanı Görev Yeri
2003-2013 Arş.Gör.  Bankacılık ve Finans  Celal Bayar Üniversitesi
2013- Yrd.Doç.Dr.  Maliye  Hitit Üniversitesi

Yönetim Deneyimi / İdari Görevler

Yıl Görev Kuruluş
2013- Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı Başkanlığı Hitit Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü

Komisyon Çalışmaları


Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı ;

/


Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı ;

Türk Sosyal Güvenlik Sistemi Kapsamında Sağlık Harcamalarının Finansman Sorunu ve Çözüm Önerileri / Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı;

Devletin Finansal Alanda Düzenleyici Rolü: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Örneği / Prof.Dr. Ramazan GÖKBUNAR

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler


Ödüller

Burslar

Kurslar


Diğer