Prof. Dr. HALİL İBRAHİM ŞİMŞEK

HİTİT ÜNİVERSİTESİ , İLAHİYAT FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
Telefon
0(364) 2346358 / 1136
E-posta
ORCID
ResearchGate
LinkedIn
Çalışma Alanları


 ÖZGEÇMİŞ
  1968’de Bayburt iline bağlı Aydıntepe ilçesinde doğdu. İlkokulu Aydıntepe'de, orta ve lise öğrenimini Bayburt İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1993’te Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1996’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde başladığı doktora öğrenimini ders döneminden sonra dikey geçiş yaparak 2002’de Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamlayıp Doktor unvanı aldı. 1994’ten 2003’e kadar Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Bölümü Tasavvuf Ana Bilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2003’te aynı fakülte ve ana bilim dalında Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. 2006’da kadrosu Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne aktarıldı. 2008’de Doçent ve 2014'te Profesör unvanı aldı. Halen Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Eğitim

Yıl Derece Bölüm/Program Üniversite
1996-2002 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü Ankara Üniversitesi
1994-1996 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Ondokuz Mayıs Üniversitesi
1988-1993 Lisans İlahiyat Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Akademik Deneyim

Yıl Görev Unvanı Görev Yeri
2014- Prof.Dr.  İlahiyat Fakültesi  Hitit Üniversitesi
2008-2014 Doç.Dr.  İlahiyat Fakültesi  Hitit Üniversitesi
2006-2008 Yrd.Doç.Dr.  İlahiyat Fakültesi  Hitit Üniversitesi
2003-2006 Yrd.Doç.Dr.  İlahiyat Fakültesi  Gazi Üniversitesi
2002-2003 Arş.Gör.Dr.  İlahiyat Fakültesi  Gazi Üniversitesi
1994-2002 Arş.Gör.  İlahiyat Fakültesi  Gazi Üniversitesi

Yönetim Deneyimi / İdari Görevler

Yıl Görev Kuruluş
2014- Temel İslam Bilimleri Bölümü Başkanı Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
2014- Fakülte Kurulu Üyeliği Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
2014- Sosyal Bilimler Enstitüsü Kurulu Üyeliği Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
2012-2014 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
2010-2013 İntibak Komisyonu Üyeliği Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
2009-2012 Fakülte Kurulu Üyeliği Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
2003- Anabilim Dalı Başkanlığı Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Komisyon Çalışmaları

1. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İntibak Komisyonu


Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı ;

/


Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı ;

Mehmed Emin Tokadî'nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri / Prof. Dr. Erhan Yetik

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı;

18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi / Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

2011-/TÜBİTAK ARBİS (Araştırmacı Bilgi Sistemi) Üyeliği ve Hakemliği
2013-/Türk Tarih Kurumu AVES (Akademik Veri Yönetim Sistemi) Üyeliği

Ödüller

Burslar

Kurslar

1.Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Döngü Eğitimi (Samsun)/25-28.06.2013

Diğer