Prof. Dr. HALİL İBRAHİM ŞİMŞEK

HİTİT ÜNİVERSİTESİ , İLAHİYAT FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
Telefon
0(364) 2346358 / 1136
E-posta
ORCID
ResearchGate
LinkedIn
Çalışma Alanları


AKADEMİK ÇALIŞMALARYönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :
1. Zekiye Berrin Hacıismailoğlu, Şeyh Safvet’in Tasavvuf Dergisindeki Kavram Yazıları, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum 2012.

2. Serpil Ocak, Müstakimzâde Süleyman Sadeddin’nin Nakşbendîyyenin Usul ve Âdâbına Dair Görüşleri, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum 2014.

3. Harun Alkan, Ahmed Hüsameddin Dağıstanî'nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum 2015.

4. Fatih Küçüktiryaki, 16 ve 17. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Yazılan Atvâr-ı Seb'a Eserlerinin Mukayeseli Değerlendirmesi, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Devam ediyor)

5. Cemile Sağır, Muhammed Şah Veli Ayıntabî el-Halvetî'nin "Atvar-ı Seba" Risalesi (Metin ve Tahlil), Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Devam ediyor)

6. Elif Özge Maz, İbrahim Hakkı Erzurumî'nin "Atvâr-ı Seba" Risalesi (Metin ve Tahlil), Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Devam ediyor)

7. Yeliz Başar, Nakşbendî-Halidî Şeyhi Muhammed Ziyauddin Nurşinî'nin Hayatı ve Tasavvufî Görüşleri, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Devam ediyor)

8. Esma Çevik, Bayburtlu Celalî'nin Şiirlerinde Tasavvuf, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Devam ediyor)

9. Emine Var, Müstakim Mustafa Efendinin "Sülûk-i Kavim ve Sırat-ı Müstakim" Adlı Eseri (Metin ve Tahlil), Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Devam ediyor)

10. Ünal Uygun, 2000-2014 Yılları Arasında Türkiye’de Yayınlanmış Romanlardaki Tasavvufî Temalar, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Devam ediyor)

11. Enes Aktaş, Haddadizâde Ahmed Siyahî'nin Hayatı, Eserler ve Tasavvufî Görüşleri, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Devam ediyor)

12. Ümit Muştu, Hasan Kastamonî'nin Hayatı ve Tasavvufî Görüşleri, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Devam ediyor)

13. Yılmaz Poyraz, Osmanlı'dan Günümüze Kayseri'de Nakşbendî Tekkeleri, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Devam ediyor)

14. Zehra Aşcı, Ortaokul Ders Kitaplarındaki Tasavvufî Konular Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Devam ediyor)

Yönetilen Lisans Bitirme Tezleri  :