Prof. Dr. EMRE GÜLER

HİTİT ÜNİVERSİTESİ , FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, FİZİK
Telefon
(364) 227 70 00 / 1620
E-posta
ResearchGate
Çalışma Alanları


 ÖZGEÇMİŞ
  

Eğitim

Yıl Derece Bölüm/Program Üniversite
1994-1998 Lisans FİZİK Ondokuz Mayıs Üniversitesi
1999-2002 Yüksek Lisans FİZİK Kırıkkale Üniversitesi
2002-2005 Doktora FİZİK Kırıkkale Üniversitesi
2010-2010 Doçentlik FİZİK ÜAK

Akademik Deneyim

Yıl Görev Unvanı Görev Yeri
2000-2005 Arş.Gör.  FİZİK  Kırıkkale Üniversitesi
2005-2007 Arş.Gör.Dr.  FİZİK  Kırıkkale Üniversitesi
2007-2010 Yrd.Doç.Dr.  FİZİK  Hitit Üniversitesi
2010-2015 Doç.Dr.  FİZİK  Hitit Üniversitesi
2015- Prof.Dr.  FİZİK  Hitit Üniversitesi

Yönetim Deneyimi / İdari Görevler

Yıl Görev Kuruluş
2016-2018 Hitit Üniversitesi Fen Ed. Fakültesi DEKAN V. Hitit Üniversitesi
2016-2018 Hitit Üniversitesi Senato Üyesi Hitit Üniversitesi
2016-2018 Hitit Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi Hitit Üniversitesi
2013-2016 Hitit Üniversitesi BEDEK Komisyonu Üyesi Hitit Üniversitesi
2011-2014 Hitit Üniversitesi Fen Ed. Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi Hitit Üniversitesi
2011-2014 Hitit Üniversitesi Fen Ed. Fakültesi Doçent Temsilcisi Hitit Üniversitesi
2007-2010 Hitit Üniversitesi Fen Ed. Fakültesi Dekan Yardımcısı Hitit Üniversitesi
2007-2018 Hitit Üniversitesi Fen Ed. Fakültesi Fizik Bölüm Başkanı Hitit Üniversitesi
2007-2018 Hitit Üniversitesi Fen Ed. Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi Hitit Üniversitesi
2007-2016 Hitit Üniversitesi Fen Ed. Fakültesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriter Komisyonu Üyesi Hitit Üniversitesi
2007-2010 Hitit Üniversitesi B.E.S.Y.O. Yönetim Kurulu Hitit Üniversitesi
2007-2010 Hitit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Hitit Üniversitesi

Komisyon Çalışmaları

0. Hitit Üniversitesi YÖK Kalite Komisyonu-2018

1. Hitit Üniversitesi YÖK Kalite Komisyonu-2017

2. Hitit Üniversitesi Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu-2007


Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı ;

Temel Tanecikler / Prof. Dr. Orhan Büyükgüngör


Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı ;

Fe-%30Ni-%0.2Mn Soğutma Etkisiyle Elde Edilen Martensitik Dönüşümlerin Mössbauer Spektroskopisi ve Taramalı Elektron Mikroskobu İle İncelenmesi / Yrd. Doç. Dr. Abdullah AYDIN

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı;

Fe-%29Ni-%2Mn Alaşımında Farklı Etkilerle Oluşan Martensitenin Bazı Fiziksel Özellikleri / Prof. Dr. Hüseyin AKTAŞ

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

2000-/TÜRK FİZİK DERNEĞİ

Ödüller

1.TÜBİTAK YAYIN TEŞVİK / TÜBİTAK/2013
2.TÜBİTAK YAYIN TEŞVİK / TÜBİTAK/2012
3.TÜBİTAK YAYIN TEŞVİK / TÜBİTAK/2011
4.TÜBİTAK YAYIN TEŞVİK / TÜBİTAK/2010
5.TÜBİTAK YAYIN TEŞVİK / TÜBİTAK/2009
6.TÜBİTAK YAYIN TEŞVİK / TÜBİTAK/2008
7.TÜBİTAK YAYIN TEŞVİK / TÜBİTAK/2007
8.HİTİT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK BAŞARI / HİTİT ÜNİVERSİTESİ/2007
9.TÜBİTAK YAYIN TEŞVİK / TÜBİTAK/2006
10.TÜBİTAK YAYIN TEŞVİK / TÜBİTAK/2002
11.TÜBİTAK YAYIN TEŞVİK / TÜBİTAK/2015
12.TÜBİTAK YAYIN TEŞVİK / TÜBİTAK/2014

Burslar

Kurslar


Diğer