Öğr. Gör. ARİF KUMAŞ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ , SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU, OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ
Telefon
(364) 227 7000
E-posta
Adres
Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü İkbal Kent Karşısı Merkez, Çorum
Kişisel Web
ORCID
ResearchGate
Çalışma Alanları
 ÖZGEÇMİŞ
  Çorum Alaca doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini Alaca’da, lisans eğitimini Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde tamamladı. Yüksek Lisans derecesini Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalında aldı. Halen Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmektedir. 2006-2009 yılları arasında Başbakanlık Osmanlı Arşivleri Dijitalleştirilmesi ve Tercümesi Projesi (VAYS) ve Tapu Arşivleri Dijitalleştirilmesi ve Tercümesi Projesi (TARBİS) projelerinde Arşiv Uzmanı olarak çalıştı. 2014 yılından bu yana Hitit Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki kızı vardır.

Eğitim

Yıl Derece Bölüm/Program Üniversite
-2006 Lisans Tarih Kırıkkale Üniversitesi
-2008 Yüksek Lisans (Tezsiz) Tarih Gazi Üniversitesi
-2012 Yüksek Lisans Eskiçağ Tarihi Gazi Üniversitesi
2017- Doktora Eskiçağ Tarihi Gazi Üniversitesi

Akademik Deneyim

Yıl Görev Unvanı Görev Yeri
2014- Öğr.Gör.  Türk Dili ve Edebiyatı  Hitit Üniversitesi

Yönetim Deneyimi / İdari Görevler

Yıl Görev Kuruluş
2017- Müdür Yardımcısı Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Merkezi

Komisyon Çalışmaları


Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı ;

1611 Tarihli Ankara Sancağı Tahrir Defteri transkripsiyon ve değerlendirilmesi / Yrd. Doç. Dr. Sıddık ÇALIK


Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı ;

Eskiçağ Anadolusu'nda Toprak Tahsisi (Hititler Dönemi) / Prof. Dr. Salih ÇEÇEN

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı;


Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler


Ödüller

Burslar

Kurslar


Diğer

Hitit Üniversitesi Türk Tarih ve Kültür Araştırmaları Kulübü Akademik Danışmanı