Telefon
(364) 2191920 / 25
E-posta
ResearchGate
LinkedIn
Çalışma Alanları


 ÖZGEÇMİŞ
  Prof. Dr. Reha Metin Alkan 1969 yılında Çorum’da doğdu. İlk (Bahçelievler İlkokulu), Orta (Atatürk Ortaokulu) ve Lise (Atatürk Lisesi) öğrenimini aynı şehirde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümünden 1990 yılında mezun oldu. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği programından 1993 yılında yüksek lisans, 1998 yılında doktora derecesi aldı. 1991 yılından itibaren görev yapmakta olduğu İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği bölümünde halen profesör unvanı ile görev yapmaktadır. 2011 yılından beri sürdürmekte olduğu Hitit Üniversitesi Rektörlüğü görevi sürecinde özellikle kalite yönetimi, akreditasyon ve uluslararası işbirliklerine büyük önem veren Prof. Dr. Alkan, 3. nesil üniversite kavramı kapsamında toplum yararı ve üretime yönelik üniversite-sanayi-kamu işbirliğini teşvik ederek akademide üretilen bilgilerin topluma her alanda katkı sağlamak üzere aktarılması konusunda başarılı çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bilimsel altyapıya verilen önemin bir sonucu olarak, Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Çorum Teknopark kurulmuş ve bilimsel projeler için verilen araştırma fonlarının genişlemesi sağlanmıştır. Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK), Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (TMMOB), European Geosciences Union (EGU) ve Canadian Hydrographic Service (CHS) gibi bilimsel kuruluş ve komisyonlara üye olan Prof. Dr. Alkan, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok araştırma çalışması yürütmüş olup uydu bazlı konum belirleme sistemleri (GNSS Uygulamaları), Hidrografik Ölçmeler, Mühendislik Ölçmeleri ve Yükseköğrenimin Sorunları ve Çözüm Önerileri ile ilgili yaptığı çalışmalarını bilimsel etkinliklerde sunmuş, prestijli dergilerde yayınlamıştır. Rektörlük görevinin yanı sıra Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı kapsamında Mesleki Unvanları Belirleme Komisyonu Yürütücülüğü, Çorum Hitit Vakfı Başkanlığı, Çorum TGB A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, ÖSYM, Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi İl Sınav Koordinatörlükleri görevlerini de yürütmektedir. Prof. Dr. Alkan evli ve bir çocuk babasıdır.

Eğitim

Yıl Derece Bölüm/Program Üniversite
1993-1998 Doktora Jeodezi ve Fotogrametri İstanbul Teknik Üniversitesi
1990-1993 Yüksek Lisans Jeodezi ve Fotogrametri İstanbul Teknik Üniversitesi
1986-1990 Lisans Jeodezi ve Fotogrametri İstanbul Teknik Üniversitesi

Akademik Deneyim

Yıl Görev Unvanı Görev Yeri
2010- Prof.Dr.  Geomatik Mühendisliği  İstanbul Teknik Üniversitesi
2005-2010 Doç.Dr.  Jeodezi ve Fotogrametri Müh.  İstanbul Teknik Üniversitesi
2006-2006 Post-Doctorate  Civil Engineering Faculty-Geomatic Division  Ryerson University, Toronto, CANADA
2002-2005 Yrd.Doç.Dr.  Jeodezi ve Fotogrametri Müh.  İstanbul Teknik Üniversitesi
1998-2002 Arş.Gör.Dr.  Jeodezi ve Fotogrametri Müh.  İstanbul Teknik Üniversitesi
1991-1998 Arş.Gör.  Jeodezi ve Fotogrametri Müh.  İstanbul Teknik Üniversitesi

Yönetim Deneyimi / İdari Görevler

Yıl Görev Kuruluş
2018- Çorum Şubesi Kurucu Heyeti Türkiye Yeşilay Cemiyeti
2018- Çorum Şubesi Denetleme Kurulu Türkiye Yeşilay Cemiyeti
2018-2019 Çorum İl Sınav Koordinatörü İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF)
2015-2019 İİBF Dekan Vekili Hitit Üniversitesi
2015-2019 ÜAK Mesleki Unvanları Belirleme Komisyonu Yürütücüsü Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı
2015-2016 ÜAK Mühendislik Eğitimi Komisyonu Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı
2013-2019 Yönetim Kurulu Üyesi Çorum TGB A.Ş.
2013-2019 Atatürk Üniversitesi AÖF İl Sınav Koordinatörü Atatürk Üniversitesi
2013-2019 Çorum Hitit Vakfı Başkanı Çorum Hitit Vakfı
2013-2019 Yönetim Kurulu Başkanı Çorum TGB A.Ş.
2012-2013 Kalkınma Kurulu Başkanı OKA
2011-2019 Rektör Hitit Üniversitesi
2011-2019 Anadolu Üniversitesi AÖF İl Sınav Koordinatörü Anadolu Üniversitesi
2011-2019 İl Sınav Koordinasyon Kurulu Başkanı İl Sınav Koordinatörü ÖSYM
2011-2019 Üniversiteler Arası Kurul Üyesi ÜAK
2011-2017 Yönetim Kurulu Başkanı Hitit Üniversitesi Bilimsel,Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBTUAM)
2011-2016 Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi Hitit Üniversitesi
2011-2015 AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Değerlendirme Kurulu Üyeliği KOSGEB Çorum İl Müdürülüğü
2009-2011 Rektörlük Kantin-Kafeterya Denetleme Komisyonu İTÜ Rektörlük
2008-2011 Rektör Danışmanı İTÜ Rektörlük
2008-2011 Konut Tahsis Komisyonu İTÜ Rektörlük
2007-2008 Jeodezi-Ölçme Tekniği-Kartografya Laboratuvarı Sorumlusu İTÜ, Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü
2005-2008 Bilgi İşlem Sistem Laboratuarı Fakülte Sorumlusu İTÜ, İnşaat Fakültesi
2005-2005 Kongre ve Çalıştaylar Rektör Danışman Yardımcılığı İTÜ Rektörlük
2003-2006 Bölüm Başkan Yardımcısı İTÜ, Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü
2000-2002 Araştırma Görevlisi Temsilcisi İTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü

Komisyon Çalışmaları

1. "Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması" çalışmaları

2. "Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölüm Laboratuvarının Düzenlenmesi" çalışmaları

3. "Topografya Arazi Çalışmasında Uygulanacak Esasların Belirlenmesi" Komisyon Üyesi

4. "Meslek Grubu Yayın Komitesi" Üyeliği

5. Bölüm Performans Komisyonu (ABET) Üyeliği

6. Etkin Eğitim Teknikleri Komisyonu Üyeliği

7. Eğitim Geliştirme Komisyonu Üyeliği

8. İTÜ Rektörlüğü, Bilimsel Toplantı Destek Komisyonu Üyeliği (Haziran 2005-Kasım 2005)

9. 2006-2007 Eğitim Öğretim Yılı-Geomatik Mühendisliği Programı Lisansüstü Kabul Komisyonu Üyeliği

10. FIG2018 Kongresi, Kongre Hazırlık Yürütme Kurulu Üyeliği.

11. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Mühendislik Ölçmeleri Komisyonu Üyeliği (1998-2014).

12. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, FIG Hidrografik Ölçmeler Bilimsel Komisyonu (Komisyon-4) Oda Temsilcisi, (2014- ).

13. FIG 2018 Kongresi, Yerel Düzenleme Kurulu-Ulusal Danışma Kurulu.

14. FIG 2018 Kongresi, Yerel Düzenleme Kurulu-Bilimsel Program Komitesi.


Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı ;

"Alibey Barajında Deformasyon Ölçmeleri", İTÜ İnşaat Fakültesi, 1990. / Tez Danışmanı: Prof. Dr. Emirhan ALGÜL


Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı ;

"Harita Projelerinin CPM-PERT Yöntemleri ile Programlanması", İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1993. / Tez Danışmanı: Prof. Dr. Emirhan ALGÜL

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı;

"Presizyonlu Hidrografik Ölçmelerde Bat-Çık Etkisinin GPS Yöntemi ile Belirlenmesi", İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998. / Tez Danışmanı: Prof. Dr. Emirhan ALGÜL

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

1995-/Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK)
1990-/TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odası
-/Canadian Hydrographic Association
-/Arazi Yönetim Platformu
2015-/European Geosciences Union (EGU)
2015-/Piri Reis Harita-Gayrimenkul ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Derneği

Ödüller

1.Best Poster / ENC-GNSS 2008 /2008
2.Ölçme Tekniği Anabilim Dalı En İyi Araştırma Görevlisi / İTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü/2000
3.Lisans 2. / İTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü/1990
4.2012 Yılın Adamı / Çorum Haber Gazetesi/2012
5.2014 Yılın Adamı / Çorum Haber Gazetesi/2014
6.Best Paper Award / ICWMC 2015-The Eleventh International Conference on Wireless and Mobile Communications, Malta/2015
7.Certificate of Outstanding Contribution in Reviewing Award / Elsevier in cooperation with International Measurement Confedaration/2017
8.Certificate of Reviewing Award / Elsevier in cooperation with International Measurement Confedaration/2017

Burslar

1.Ryerson University (Toronto-KANADA) Doktora sonrası araştırma (Mart 2006-Eylül 2006)

Kurslar

1.Bernese GPS Eğitim Kursu, Bern-İSVİÇRE/2008

Diğer